Tesla ประกาศยกเลิกโครงการชาร์จไฟจากเครือข่ายสถานี Supercharger ฟรี

สำหรับโครงการชาร์จไฟจากเครือข่ายสถานี Supercharger ฟรีตลอดชีพ ที่ Tesla อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั้น ตอนนี้ได้มีการประกาศยกเลิกโครงการแล้ว ซึ่งทาง Tesla ให้เหตุผลว่าสถานี Supercharger มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางไกล ส่วนใครที่ไม่ได้เดินทางไกลก็ควรจะชาร์จที่บ้านจะดีกว่า

แต่สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถก่อนวันที่ 1 มกราคม 2017 จะยังได้สิทธิ์ชาร์จฟรีตลอดชีพเช่นเดิม ส่วนลูกค้าที่ซื้อหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2017 ไปแล้วจะได้ไม่ได้สิทธิ์ อย่างไรก็ตาม Tesla จะมีเครดิตชาร์จฟรีปีละ 400 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ หากมากกว่านี้ต้องจ่ายเงินเอง ซึ่งก็เป็นจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าน้ำมัน