คลังเก็บป้ายกำกับ: Virtual Private Server

Cloud Server ระบบกระจายการทำงานของ Cloud VPS

เมื่อเราเลือกที่จะเช่า VPS มาใช้งาน ก็ไม่อยากไปอยู่ในเซิฟเวอร์ที่แอร์อัด หรือมีการแชร์ทรัพยากรเซิฟเวอร์มากๆ เพราะมันจะทำให้เราไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่เราเช่ามาได้ทั้งหมด เช่น เราเช่า CPU 2 Core, RAM 2GB แต่ใช้จริงๆใช้งาน RAM ได้ไม่ถึง 2GB แบบนี้คงไม่ดีแน่ ส่วน CPU ก็หนักกว่า RAM อีกเป็นไหนๆ เพราะว่า CPU ของเซิฟเวอร์ 1 ตัวมีจำกัดอย่างมาก เช่น 4 Core, 8 Thread หากเราเช่า CPU 4 Core และอยากใช้งานได้เต็มๆเลยนะ หมายความว่าเซิฟเวอร์ตัวนี้จะต้องรับลูกค้า 2 รายเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง เป็นไปไม่ได้ที่จะรับลูกค้าแค่ 2 ราย เพราะมันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการนั่นเอง

หากสมติว่าเซิฟเวอร์นี้มีแรม 32GB และผู้ให้บริการเค้ารับลูกค้าแบบการันตีแรม และลูกค้า 1 คนจะเช่า CPU 2 Core, RAM 2GB เท่ากับว่าเซิฟเวอร์ตัวนี้รับลูกค้าได้ 15 รายโดยประมาณ  (เหลือเผื่อให้ OS ทำงาน 2GB) คือทุกคนได้ใช้แรมเต็มๆแน่นอน แต่ CPU หากคำนวนดูแล้ว เอา 15 * 2 Core = 30 Core แต่เซิฟเวอร์ตัวนี้มีเพียง 8 Core เท่านั้น ถ้าทุกๆ VPS ใช้งานพร้อมๆกัน ก็จะเกิดความช้าและล่มตามมาในที่สุด เนื่องจากเซิฟเวอร์ประมวลผลไม่ทัน

แต่หากเป็นระบบ Cloud Server สิ่งที่แตกต่างของการใช้บริการระบบคลาวด์ก็คือ ระบบคลาด์เซิฟเวอร์จะมีการกระจายการทำงานของ Cloud VPS ออกไปยังเซิฟเวอร์ต่างๆให้อย่างอิสระ สมติว่ามีเซิฟเวอร์อยู่ 3 ตัว (ตามรูปด้านบน) หากเซิฟเวอร์ตัวที่ 2 มีการใช้งาน CPU อย่างหนัก และเซิฟเวอร์ตัวที่ 3 ไม่ค่อยมีการใช้งานอะไรเท่าไร ระบบ Cloud จะทำการย้าย VM หรือ Cloud VPS ที่ไม่ได้ใช้งานหนักไปรันบนเซิฟเวอร์ตัวที่ 3 ให้อัตโนมัติ ทำให้เซิฟเวอร์ที่ใช้งานหนักๆในเซิฟเวอร์ตัวที่ 2 สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดอาการช้าหรือล่ม แต่หาก VM ในเซิฟเวอร์ตัวที่ 2 ใช้เกินทรัพยากรที่กำหนดไว้ มันก็จะล่มได้เช่นกัน ก็ต้องอัพเกรดทรัพยากรตามการใช้งานกันไป เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นได้นั่นเอง