Identity Cloud Service (IDCS) บริการคลาวด์ตัวใหม่จาก Oracle

ปัจจุบันองค์กรต่างๆเริ่มหันมาใช้บริการเก็บข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลบนคลาวด์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการด้านนี้ก็มีไม่น้อยเลย แต่บริการคลาวด์ส่วนใหญ่จะอยู่นอกไฟร์วอลล์ขององค์กร ดังนั้นจะใช้ไฟร์วอลล์ป้องกันทุกอย่างไม่ได้อีกแล้ว จึงต้องมีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเป็นรายบุคคลแทน รวมถึงองค์กรต่างๆก็ไม่ได้ใช้บริการคลาวด์เพียงเจ้าเดียวด้วย การเชื่อมต่อต่างๆจึงค่อนค้างยุ่งยาก ฉะนั้น Oracle จึงได้เปิดบริการคลาวด์ตัวใหม่ที่แตกต่างจากเจ้าอื่นๆในชื่อว่า Identity Cloud Service (IDCS) ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ในที่เดียว

ความสามารถของ Oracle Identity Cloud Service สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการตัวตนแบบเก่าได้ ทำงานข้ามกับคลาวด์และแอพพลิเคชั่นยอดนิยมหลายเจ้าได้ และได้รับมาตรฐานการจัดการตัวตนที่น่าเชื่อถืออีกด้วย