Google Chrome 62 ออกแล้ว พร้อมแจ้งเตือน HTTP ไม่ปลอดภัย

Google ได้ปล่อยตัว Google Chrome เวอร์ชั่น62 (Stable) ออกมาแล้ว สำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่ ระบบจะทำการอัพเดตให้อัตโนมัติ ซึ่งความสามารถใหม่ในเวอร์ขั่นนี้คือ

  1. รองรับ OpenType ซึ่งเป็นระบบที่จะสามารถโหลด Font หลากหลายรูปแบบได้ภายในครั้งเดียว
  2. รุกหน้าแจ้งเตือนเว็บไซต์ที่ไม่มี HTTPS อย่างหนัก เพื่อบีบให้เจ้าของเว็บไซต์ใช้งาน SSL

อย่างไรก็ตาม Google ได้ให้ความเห็นถึงการใช้งานเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสด้วย HTTPS (SSL) และพยายามผลักดันให้เจ้าของเว็บไซต์ทำการติดตั้ง SSL รวมถึงมีผู้ให้บริการ SSL Free ออกมาหลายเจ้าแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน