Firefox จะเลิกซัพพอร์ต Windows XP/Vista ในปี 2018 นี้

จากก่อนหน้านี้ทาง Mozilla ผู้พัฒนา Firefox ก็ได้ออกมาประกาศอยู่เรื่อยๆว่า Firefox เวอร์ชั่นใหม่ๆจะไม่รองรับการอัพเดตและใช้งานใน Windows XP/Vista แล้ว แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานจำนวนมากร้องขอให้ขยายเวลาในการอัพเดตต่อไป ทั้งนี้ทาง Mozilla ก็ได้ออกมาประกาศอีกว่า การรองรับ Firefox สำหรับ Windows XP/Vista ระยะสุดท้ายนี้ จะรองรับถึงเดือนมิถุนายน ในปี 2018 นี้เท่านั้น ซึ่งระยะเวลาที่เหลือก็อีกประมาณครึ่งปี ก็ขอให้ผู้ใช้งานเตรียมอัพเดตระบบปฏิบัติการ Windows หรือหากไม่ต้องการใช้งาน Windows ตัวใหม่ที่สูงขึ้น ก็ยังสามารถใช้งาน Firefox รุ่นที่ใช้งานอยู่แล้วได้ แต่จะไม่สามารถอัพเดตความสามารถใหม่ๆ ร่วมถึงหากมีช่องโหว่ ก็จะไม่สามารถอัพเดตได้เช่นกัน ต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานด้วยตัวเอง