ข่าวใหม่ ค่าย DTAC ตัดสินใจเช่าเสาของค่าย TRUE เพื่อขยายสัญญาณเรียบร้อยแล้ว

สัญญาณโทรศัพท์คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากถ้าหากคุณจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย ทั้งนี้การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารจึงกลายเป็นอะไรที่สำคัญที่สุด และผู้ใช้บริการเองก็คงไม่อยากที่จะพบกับเหตุการณ์ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณในยามที่คุณหลงทาง และข่าวสารใหม่ล่าสุดในวงการโทรศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือ บริษัท DTAC ได้ตัดสินใจเช่าเสาสัญญาณของบริษัท TRUE เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด 2,000 เสา ซึ่งทั้งสองค่ายเตรียมที่จะลงนามสัญญาในการเช่าเสาโทรคมนาคมในครั้งนี้แล้ว และระยะเวลาในการทำสัญญาทั้งหมดคือ 13 ปี ซึ่งในระยะแรกจะมีการเช่าเสาสัญญาณทั้งหมด 120 เสาก่อน เพื่อนำเอาอุปกรณ์ไปติดตั้ง ทางด้านของผู้บริหารของทรูได้ให้ความเห็นว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นสัญญาณที่ดี เพราะความซับซ้อนของโครงข่ายแบบใหม่มีมากขึ้น ในส่วนของบริษัททรูโกรทฯ โดยมีทรูผู้เป็นหุ่นส่วนใหญ่จะดำเนินการส่งมอบเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2559 นี้