Apple ออกมาชี้แจงเรื่อง iPad Pro ตัวใหม่เครื่องงอแล้ว

หลังจากที่มีผู้ใช้งาน iPad Pro จำนวนมาก พบว่าตัวเครื่องไม่เรียบกับพื้น จะเห็นช่องว่าง เกิดจากการคดงอ โดยทาง Apple ออกมาชี้แจงว่าเกิดจากความตั้งใจในการผลิตขึ้นเอง ไม่ใช่ปัญหา และจะมีผลกระทบกับตัว Cellular เท่านั้น เนื่องจากจะต้องยัดชิบที่มีขนาดเล็กมากเพียงแค่ 400 ไมครอนเข้าไปในตัวเครื่อง จึงทำให้ตัวเครื่องอาจจะไม่เรียบเสมอพื้นได้ แต่การคดงอนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับการใช้งานของลูกค้าอย่างแน่นอน โดยทาง Apple ได้ชี้แจงไว้ที่หน้าเว็บอย่างเป็นทางการตามลิงก์นี้