ตำรวจใช้สื่อออนไลน์ช่วยแจ้งเบาะแสจับซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย

เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาตำรวจมีการตรวจจับองค์กรหลายแห่ง เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ซึ่งเบาะแสที่ได้ก็ล้วนมาจากสื่อออนไลน์ทั้งสิ้น ดังนั้นตำรวจจึงเห็นว่าช่องทางที่จะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อรวบรวมหลักฐาน จึงควรใช้สื่อออนไลน์เข้าช่วย โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสการใช้งานซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในองค์กรธุรกิจ ผ่านสายด่วน, เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จะเห็นว่าสื่อออนไลน์แม้หลายคนจะเห็นว่ามีโทษ แต่จริงๆแล้วหากใช้ให้เป็น ก็เกิดประโยชน์ได้มหาศาลเช่นกัน ร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจกันได้เลยจ้า