Amazon AWS กินส่วนแบ่งทางการตลาดระบบ Cloud อันดับ 1 ของโลก

สถิติล่าสุดของบริการ Amazon AWS – Public Cloud ที่ให้บริการคลาวด์เซิฟเวอร์ ซึ่งแน่นอนว่าครองอับดัน 1 ของโลก แต่สถิติที่น่าสนใจกว่านั้นคือ อันดับ 2 – 4 รวมกัน ก็ยังสู้อันดับ 1 สายโหดอย่าง AWS ไม่ได้เลย เรียกได้ว่าทิ้งกันเป็นทุ่งเลยทีเดียว อะไรทำให้ AWS ประสบความสำเร็จในการให้บริการ Cloud Server ได้ขนาดนั้น?